Prawo

Zwroty z podatku 2022

Polski Ład oznacza wiele zmian w rozliczeniach podatkowych. Nic dziwnego, że obawiasz się chaosu. Pamiętaj jednak, że w 2022 r. rozliczamy się na dawnych zasadach. Co ze zwrotem PIT? Komu przysługuje zwrot podatku i jak prawidłowo wyliczyć kwotę zwrotu? Czy jest ona zwracana czy zaliczana na poczet zobowiązań w przyszłości? Poniżej rozwiewamy wątpliwości. 

Komu przysługuje zwrot podatku PIT?

Każdy podatnik mający dochody w Polsce ma obowiązek każdego roku wypełnić i złożyć deklarację PIT we właściwym urzędzie skarbowym. Niektórym podatnikom przysługuje zwrot podatku. Trzeba jednak spełnić określone wymogi, by go otrzymać. 

Zwrot nadpłaty dotyczy podatników, którzy na poczet składek do urzędu skarbowego wpłacili w danym roku więcej, niż powinni – niż wynika to z ich podatkowych zobowiązań. Jeśli odprowadzaliśmy wyższe zaliczki niż należny podatek, na pewno wyliczona zostanie nadpłata. 

Poza tym może ona wynikać także z ew. ulg (na przykład na dziecko, zdrowotne itd.) lub w razie zwiększonych kosztów uzyskania przychodu. Wtedy jednak podatnik musi udowodnić każdy taki przypadek.

Trzeba też wziąć pod uwagę, że nie każdy otrzyma zwrot. Osoby mające zaległości podatkowe w ten sposób mogą je wyrównać. Nadpłata zostanie naliczona na poczet zaległości z odsetkami za zwłokę i dodatkowo zwiększona o koszty upomnienia.

Jak obliczyć, ile wyniesie zwrot podatku?

By dowiedzieć się, czy przysługuje Ci zwrot podatku i ew. jaka to kwota, można skorzystać z kalkulatora PIT dostępnego na stronie Ministerstwa Finansów. To bardzo przydatne i proste narzędzie. Kalkulator zwrotu podatku na rok pozwala na obliczenie należnej kwoty zwracanej po rozliczeniu PIT.

Ile czasu ma urząd skarbowy na dokonanie zwrotu podatku?

Na zwrot nadwyżki mogą w pierwszej kolejności liczyć osoby, które szybko zaakceptowały wypełnioną przez urząd deklarację lub samodzielnie ją wypełniły i wysłały przez Internet. W takich sytuacjach przelew dotrze do podatnika w ciągu maksymalnie 45 dni. 

Urząd może też wysłać przekaz pocztowy – taka opcja też jest do wyboru przez podatnika. O, które rozliczają PIT tradycyjnie, czyli w formie papierowej, otrzymają nadwyżkę w terminie do 3 miesięcy od daty złożenia PIT-u w urzędzie. Termin może zostać wydłużony, jeśli okaże się, że konieczne jest wprowadzenie korekty do zeznania. 

Podatnik może też zdecydować, co zrobić z nadwyżką. Można złożyć odpowiedni wniosek we właściwym urzędzie skarbowym, by przekazać zwrot na poczet przyszłych zobowiązań. 

Jak sprawdzić status zwrotu podatku 2022?

W przypadku nadpłaty, można na bieżąco sprawdzić jej status. Wystarczy zalogować się do e-Urzędu Skarbowego i wybrać zakładkę „Zwroty podatków”. Tu można uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie jego dokonania lub zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

KwK, f: Bru-nO / pixabay