budowa domu
Prawo

Przeglądy techniczne budynków – roczne i 5-letnie

Okresowe przeglądy techniczne obiektów budowlanych są obowiązkowe zgodnie z Art. 62 Prawa Budowlanego (ustawa z dnia 10 maja 2007). Kontrole stanu technicznego obiektów budowlanych należą do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości. Z kolei pomiary elektryczne trzeba wykonywać raz w roku.
Obowiązek wykonania przeglądów technicznych wynika z obowiązku użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska, a także jego utrzymywania w dobrym stanie technicznym i estetycznym. Właściciel czy zarządca nie może też doprowadzić nie do pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej.

Co obejmuje roczna ocena stanu technicznego obiektów budowlanych?

– sprawdzenie stanu technicznego elementów budynków narażonych na działania czynników atmosferycznych i czynników występujących podczas użytkowania obiektu;
– instalacji wentylacyjnych;
– instalacji elektrycznych;
– instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
– instalacji gazowych;
– instalacji przewodów kominowych (dymowych, wentylacyjnych i spalinowych).

5-letnie przeglądy obiektów budowlanych obejmują:

– sprawdzenie stanu sprawności technicznej,
– sprawdzenie wartości użytkowej obiektu i jego estetyki obiektu oraz otoczenia:
– sprawdzenie bezpieczeństwa i stanu technicznego konstrukcji oraz stanu podwieszeń instalacji,
– sprawdzenie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie ochrony od porażeń i oporności izolacji,
– weryfikacja szczelności i systemu odwodnienia obiektu,
– sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa instalacji ogrzewania,
– sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa instalacji sanitarnej,
– sprawdzenie stanu i bezpieczeństwa wentylacji,
– weryfikacja instalacji gazowych oraz przewodów kominowych.

Na temat przeglądów technicznych przeczytasz więcej na stronie: https://budownictwo.dekra.pl/przeglady-okresowe.html

Ewel, fo: Capri23auto / pixabay