Bez kategorii

Pomoc publiczna dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą po wejściu do Unii Europejskiej

Zasady ogólne Z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( TWE ) wynika generalnie zakaz udzielania pomocy publicznej. Dopuszczalna jest jednak pomoc publiczna na cele wymienione w TWE na warunkach i zasadach określonych w przepisach wspólnotowych.