flaga Unii Europejskiej
Firma

POMOC PUBLICZNA DLA PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PO WEJŚCIU POLSKI DO UNII EUROPEJSKIEJ

(wpis archiwalny) Zasady ogólne Z Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską ( TWE ) wynika generalnie zakaz udzielania pomocy publicznej. Dopuszczalna jest jednak pomoc publiczna na cele wymienione w TWE na warunkach i zasadach określonych w przepisach wspólnotowych.